bildnerisches /aktuell, auswahl /monat2/3 2015

____LOK

„An den Schlaf“, oil on canvas, 2015

BOOT

„passeur“, oil on woodpanel, 1989/2015

____kopie

„der Ursprung der Kopie“, basaltbruchstück, betonabguss, 1983/2015

_____HOSE2

„passeur“, oil on woodpanel, 1989/2015

kosselmaier

„kosselmaier halbjahresbericht“, oil on woodpanel, 1989/2015

KAMMERGESANG1

„Kammergesang“, Notenblatt, bestickt, 014/015

sunspot

„sunspot“, pastell, 2003/2015